เซฟเก็บไว้“อธิษฐานตอนนอน” สละเวลา 5 นาที ให้หลุดพ้นบ่วงตัวเอง คนตกต่ำให้ทำดู

“อธิษฐานตอนนอน” สละเวลา 5 นาที ให้หลุดพ้นบ่วงตัวเอง คนตกต่ำให้ทำดู

สละเวลาแค่ 5 นาที อธิษฐานก่อนนอน เพื่อเป็นศิริมงคล ให้หลุดพ้นบ่วงก ร ร มตัวเอง ใครรู้สึกชีวิตตกต่ำ ทำอะไรไม่ขึ้น ล อ ง ทำ ดู ชีวิตดีขึ้นแน่นอน

ใครเคยได้ฟังธรรมแล้วได้ยินว่า ก่อนที่จะนอน พระพุทธเจ้า เคยสอนให้ตั้งจิตก่อนนอนหลับ โดยมีเนื้อหาที่ตั้งจิตก่อนที่จะหลับนอนประมาณว่า

ขณะที่หลับขออย่าให้อกุศลทั้งหลาย กามทั้งหลาย ไหลไปตามการหลับของข้าพเจ้า

วันนี้เราขอนำเสนอวิ ธีการอธิษฐานก่อนนอน ขอให้ท่านสละเวลาแค่วันละ 5 นาที ส ว ดก่อนนอน เพื่อเป็นศิริมงคลและช่วย

ให้หลุดพ้นบ่วงกรร มตัวเอง

วิ ธีการอธิษฐานก่อนนอน

อธิษฐานหน้าพระพุทธรูป หรือส ว ดก่อนนอนก็ได้

นะโม 3 จบ

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต

อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต

อุกาสะ ขะมามิ ภันเต”

หากข้าพเจ้า จงใจหรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกิน บิดา มารดา ครูบาอาจารย์พระพุทธ พระธรรม

พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้ากรร มนายเ ว ร

จะด้วย กายวาจา ใจ ก็ดี ขอได้โปรดอโหสิกรร มแก่ข้าพเจ้าด้วย

หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมาขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป

ขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกัน

ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควร ขอบุญบารมีในอดีตกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วย

อายุ วรรณะ สุขะ พละลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ

อุปสรรคใดๆ โ ร คภั ยใดๆ ขอให้มล าย สิ้นไป ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลก ทางธรรม

ตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญ

หากมีผู้ใดเคยสร้างเ ว ร สร้างกรร มกับข้าพเจ้า

ไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรร มให้ ขอถอนความพยาบาท

ความอาฆ าตและคำสา ปแ ช่งในทุกชาติ ทุกภพ

ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสา ป แ ช่ งของปวงชนของเจ้ากรร มนายเว ร ขอให้พ้นน ร กภูมิ พบแสงสว่างทั้งทางโลก ทางธรรม เทอญ

แนะนำส ว ดก่อนนอนทุกคืน เราควรตั้งใจให้อ ภั ยทุกสิ่งทุกอย่างและแก่ทุกคน ทำเสมือนหนึ่งว่า เราจะไม่ตื่นขึ้นมาอีก ความตั้งใจอย่างนี้

ทำให้ใจของเราสงบและเราจะหลับไปอย่างเป็นสุข ตื่นขึ้นพร้อมด้วยความสดชื่น แจ่มใส ขอจงท่ อ งจำไว้ว่า เมื่อใดใจของเราผูกเ ว ร เมื่อนั้น

มองไปทางใดก็พบแต่ศั ตรู แต่เมื่อใดใจของเรามีเมตตา มองไปทางใดก็เจอแต่มิตรไมตรี

ที่มา : mee-suk.com

About ไทยธีม โซเชียลนิวส์

View all posts by ไทยธีม โซเชียลนิวส์ →