ข้อคิดกำลังใจกับเทียน 4 เล่ม ใครเลื่อนผ่านถือว่าพลาด

มีเทียนอยู่ 4 เล่ม และกำลังจะดับลง

บรรย ากาศในห้องนั้น เงียบจนได้ยินเสี ยงเทียนทั้ง 4 คุยกัน

เทียนเล่มที่ 1 ได้เอ่ยว่า

โลกเราเอาแต่แก่งแ ย่ ง ชิงดี ชิงเด่น กันไปมาผู้คนคิดแต่จะเบียดเบียนกัน ไม่มีใครคิดจะปกป้องฉันเลยในฐานะที่ฉันเป็นเทียนแห่งสันติภาพ ก็คงต้องจากไปแล้วและแล้วเทียนเล่มที่ 1 ได้ ดับลง

เทียนเล่มที่ 2 ก็ได้เอ่ยว่า

ฉันคือเทียนแห่งความเชื่อ คงหมดประโยชน์ที่จะส่องสว่างต่อไปแล้วสินะคนไม่มีความเชื่อใจกันแม้แต่น้อย จากนั้นสายลมได้พัดเทียน เล่มที่ 2 ดับลงไป

เทียนเล่มที่ 3 ได้เอ่ยว่า

และฉันคือเทียนแห่งความรัก ในทุกๆ วันนี้ ผู้คนกลับเอารักออกไปจากใจไม่มีความรักอันบริสุทธิ์ให้แก่กัน มีเพียงความเห็นแก่ตัวไม่มีใครเข้าใจความสำคัญของฉัน ฉันก็คงไม่มีกำลังพอที่จะส่องสว่างต่อไป และแล้วเทียนเล่มที่ 3 ก็ดับลง

แต่ยังไม่ทันที่เทียนเล่มที่ 4 จะได้เอ่ยเลย ก็มีเด็ กน้อยเปิดประตูเข้ามาในห้องได้เห็นเทียนทั้ง 3 เล่มดับลง เด็ กน้อยก็ร้องให้

เทียนเล่มที่ 4 ก็ได้เอ่ยขึ้นว่า

“อย่ าได้เสี ยใจไปเลย เพราะฉันเป็นเทียนแห่งความหวังและฉันยังส่องสว่างอยู่ หยิบฉันขึ้นมา แล้วจุดที่เทียนทั้ง 3 เล่มสิ”เมื่อเด็ กน้อยนำเทียนแห่งความหวัง จุดไปที่เทียนทั้ง 3เล่มนั้น

เทียนแห่งสันติภาพ เทียนแห่งความเชื่อ และเทียนแห่งความรัก ก็ได้สว่างขึ้นอีกครั้งนั่นเป็นเพราะความหวัง ที่ทำให้ชีวิตยังมีความหมายเพราะความหวังทำให้คนที่ป่ วยไม่สบาย ยังสู้เพื่อมีชีวิตต่อไปได้

เพราะความหวัง ทำให้คนที่กำลังเผชิญกับปัญหา มีกำลังใจยืนหยัด มั่นคงอยู่ได้ฉะนั้น เมื่อไหร่ก็ตามที่มีใครสักคนเล่าความหวังให้ฟังขอให้รู้ว่านั่น อาจจะเป็นเสมือนเทียนเล่มสุดท้าย

และมันอาจเป็นความหวังที่มากไป กว่าเพื่อตัวของเค้าเองหน้าที่เรา ไม่ว่าเราจะช่วยได้หรือไม่นั้น อย่ าไปดับความหวังหรือความฝันคนอื่นเขา จงช่วยกันรักษาความหวังของทุกๆไว้เพราะนั่น มันอาจเป็นความหวังสุดท้ายของเขาก็เป็นได้

จงเป็นความหวังและกำลังใจให้แก่คนที่เรารักและบุคคลรอบข้างจงอย่ าได้ทำล ายความหวังของใครต่อใคร เพราะมันอาจเป็นสิ่งเดียวที่เขามีอยู่

ที่มา : san-sabai

 

About ไทยธีม โซเชียลนิวส์

View all posts by ไทยธีม โซเชียลนิวส์ →